By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Akcija suzbijanjahvatanja i trgovine zakonom zaštićenih vrsta Januar 2010

        U sklopu 34. Međunarodnog sajma peradarstva, na berzi je i ovog puta komisija za zaštitu ptica održala akciju puštanja na slobodu i sprečavanja trgovine zaštićenih vrsta ptica u prirodi.

        Uz saradnju sa lovno-šumskim inspektorom, predstavnikom zavoda za zaštitu prirode Srbije, pokrainskim i republičkim inspektorima, ekološkim pokretom"Stanišić",društvom za zaštitu i proučavanje prirode "Natura" i radnikom MUP-a. kontrola je vršena u više navrata, ali na berzi i izložbi nije registrovana ni jedna zakonom zaštićena vrsta ptica i životinja.

sof bioforologo2 pergamona logo as vage logo 122x122 lasta logo